Myrhauk

Sammen med sivhauk er de eneste artene i slekten Circus (kjerrhauker) som har hekket i Norge. Myrhauken har liksom de øvrige artene i slekten en fjærstruktur som omkranser øyne og nebb og minner om uglenes slør. Vingene er smale, noe vinkelbøyde, og halen er lang. Tarsene er lange og nakne. Hannen er blågrå med svarte vingespisser (liksom hos enghauk og steppehauk), mens hunnen er brunspraglet. Begge kjønn har markert hvit halerot. Størrelsen er mellom hønsehauk og spurvehauk. Myrhauken hekker svært spredt og fåtallig på myrer fra sørnorske fjelltrakter, spesielt på Dovrefjell, og nord til Finnmark. Den trekker sørover vinterstid og noen få individer velger å overvintre på jæren. Myrhauken spiser gjerne åtsler og da helst hunnfuglen og ungfugler. Hannen er mye mer skeptisk til dette, men noen få tilfeller kan enn være heldig å få hannen på åte. Det har sjedd dette året her. Myrhauken er på min topp 3 lista over rovfugler i norge med sin smale og elegante proporsjoner og flotte linje i et svært langt vingespenn i forhold til resten av kroppen. Den flyger gjerne lavt over terrenget på søk etter mat. Noen timer har det blitt i kamoflasjen og her er et lite utvalg av bilder.

HannenDSC_0405-Edit

DSC_0411-Edit

DSC_1641-Edit

HunnenDSC_1207-Edit

DSC_1087-Edit

DSC_1213-Edit